Ordinea de zi

DP 1986/27.10.2023 - suplimentare ordine de zi

DP 1993/30.10.2023 - suplimentare ordine de zi

Minuta ședinței 31.10.2023

Proces verbal ședință 31.10.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru trimestrul al III-lea al anului 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Sursa E) pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani, pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Pașcani în vederea casării și valorificării - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 137 din 18.08.2023 privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Renovare energetică Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” – Corp C3 și C4”, Municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 124/14.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice D.A.L.I. – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale din municipiul Pașcani – Investiția 2, COD PNRR: C5 – A3 – 2174”, bloc C38, str. „1 Decembrie 1918”, nr. 88, municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 153 din 11.09.2023 privind instituirea interdicției de circulație a autovehiculelor cu masa totală mai mare de 11,5 tone pe tronsonul de drum din strada Grădiniței, respectiv Pasaj Superior Strada Grădiniței peste strada Gării și calea Ferată Pașcani – Bacău, Municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimetare cu apă și canalizare nr. 48/2009 – consolidat 2021, prin Act Adicțional nr. 4 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului redevenței, precum și a condițiilor de actualizare și plată a redevenței pentru contractul de concesiune nr. 115 din 01.08.2009, concesionar doctor Iacomi Marina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Medicină de Familie – Iacomi G. Marina - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reabilitării imobilului Punct sanitar Gâștești, proprietatea Municipiului Pașcani, înscris în cartea funciară a Municipiului Pașcani numărul 64884, identificat cu număr cadastral 64884-C1, concesionat în baza contractului de concesiune nr. 115 din 01.08.2009, cu finanțare integrală a lucrărilor din partea concesionarului doctor Iacomi Marina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Medicină de Familie – Iacomi G. Marina - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit către S.C. Delgaz Grid S.A. a dreptului de uz pe durata existenței stâlpilor pentru trei loturi de teren, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situate pe strada Dealul Spirii și strada Dobrogeanu Gherea, în suprafață totală de 3,3 mp și a dreptului de uz și servitute pe durata execuției lucrărilor pentru trei loturi de teren, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate pe strada Dealul Spirii, strada Unirii și strada Dobrogeanu Gherea, în suprafață totală de 963,30 mp, în vederea executării lucrărilor pentru investiția „Întărire de rețea în vederea alimentării cu energie electrică anexă exploatație agricolă, str. Dealul Spirii, nr. 51 (fost nr. 59) - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea în proprietatea publică a Municipiului Pașcani a terenului în suprafață de 248 mp, situat în Municipiul Pașcani, județul Iași, str. Frunzelor, nr. 2, identificat prin numărul cadastral 69637, având numărul de inventar 2207 și valoarea de 4.314 lei - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însușirea proprietății private a Municipiului Pașcani, județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, prin înregistrarea numărului de inventar 1999 și actualizarea datelor privitoare la numerele de inventar 732, 733 și 1085 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea în proprietatea publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, a bunurilor – imobile, iaz în suprafață de 24.174 mp, având indicatorii cadastrali T100, P: 2129/2, 2146/1/1/2/1, iaz în suprafață de 39.648 mp, având indicatorii cadastrali T120, P: 2355/1/2/1 și teren în suprafață de 1.483 mp, având indicatorii cadastrali T53, P: 2271/1 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numerele de inventar 32, str. Calea Romanului și 168, str. 13 Decembrie și adăugarea numerelor de inventar 1997 și 1998 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Construire Bazin de înot didactic, strada Stadionului, nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 180/2014 privind acordarea Normei de hrană personalului Poliției Locale Pașcani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 54/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 180/2014 privind acordarea Normei de hrană personalului Poliției Locale Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile – terenuri din domeniul public al Municipiului Pașcani în domeniul public al Statului Român și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Bacău – Pașcani” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, situate conform planului de amplasament al Pieței Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6-8, la poziția numărul 34, având suprafața de 19 mp și valoarea de inventar de 2.236,30 lei și poziția numărul 21, având suprafața de 15 mp și valoarea de inventr de 1.765,50 lei, ambele terenuri având destinația de desfacere mărfuri alimentare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2014 privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață în zonele publice sau zone destinate folosinței publice, aflate pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind diminuarea capitalului social al S.C. CLP ECOSERV S.R.L., respectiv aportul în natură în valoare de 262.319,45 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea comsiei locale de avizare a cererilor de organizarea a adunărilor publice în Municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2024 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea STRATEGIEI SMART CITY A MUNICIPIULUI PAȘCANI PENTRU PERIOADA 2021 - 2027 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 101/26.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico - economice D.A.L.I. - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Renovare energetică Școală Gimnazială Gîștești - Corp C1”, municipiul Pașccani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 100/26.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Renovare energetică Liceul teoretic „Miron Costin” – Corp B”, municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației – Studiu de Fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare și montare sistem de irigații, branșamente și racorduri, tronson strada Stefan cel Mare” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 

 

 

Close Search Window