Ordinea de zi

D.P. suplimentare ordine de zi

Minuta ședinței 06.10.2023

Proces verbal 06.10.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 231/29.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023 (sursa G) - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și Programul obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și alte surse de finanțare ale Municipiului Pașcani pentru anul 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

PROIECT SUPLIMENTAR

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de Parteneriat nr. 17819/19.10.2018 între U.A.T. Municipiul Pașcani și Spitalul Municipal de Urgență Pașcani pentru realizarea proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI” - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window