Ordinea de zi

Minuta ședinței

Proces verbal

1. Raport de activitate la Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru anul 2022 - Raportor-Șef Serviciu Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară

2. Raport de activitate al Serviciului Poliție Locală Pașcani pentru anul 2022 - Raportor-Șef Serviciu Poliție Locală

3. Raport de activitate al Compartimentului Registrul Agricol aferent anului 2022 - Raportor-Consilier Compartiment Registrul Agricol

4. Analiza activităților desfășurate în anul 2022 la nivelul S.P.C.L.E.P. Pașcani - Raportor-Șef Serviciu Public Comunitarlocal de Evidență a Persoanelor

5. Raportul administratorului S.C. CLP Ecoserv S.R.L. Pașcani pentru anul 2022 - Raportor-Administrator S.C. CLP Ecoserv S.R.L. Pașcani

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2023 ale S.C. CLP Ecoserv S.R.L. Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și Programului obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 2021 -2027 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea privată a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, în proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local Pașcani a terenului în suprafață de 67.400 mp, identificat în tarlaua T41, parcelele P 1071, 1070, 1069, număr cadastral 69520, suburbia Sodomeni, municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 26 din data de 31.01.2023 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 80 din data de 27.05.2020 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 111 din data de 19.07.2021 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT municipiul Pașcani pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Programului de activităţi culturale şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada aprilie – decembrie 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Pașcani, alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 27 din data de 31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-mai 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window