Ordinea de zi

Dispoziție suplimentare ordine de zi

Minuta ședinței

Proces verbal ședință

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim.I al anului 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Pașcani la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de Administrația  Fondului pentru Mediu și aprobarea contractării de către Municipiul Pașcani a acestui Program pentru un număr  de 300 de autovehicule uzate - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021, prin Actul Adițional nr.3 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - pentru „Construire locuință”, pe teren în suprafață măsurată de 260 mp (231mp din acte) identificat cu nr. cadastral 65081,  situat în Ale. Mihai Eminescu nr.16A, mun. Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 76 din data de 30.05.2014 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz către S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru două loturi de teren proprietate publică a Municipiului Pașcani, respectiv lotul nr. 1 în suprafață de 1 mp, situat pe strada Ceferiștilor, Județul Iași, parte din număr cadastral 65319, cu o valoare de inventar de 162,18 lei  și lotul nr. 2, în suprafață de 1 mp, situat pe strada Gării, Județul Iași, parte din număr cadastral 65267 cu o valoare de inventar de 59,14 lei, pentru amplasarea a două cabine a stațiilor de protecție catodică în vederea executării lucrărilor pentru investiția ” Sistem de protecție catodică și branșament electric pentru rețeaua de distribuție gaze naturale din oțel presiune redusă grup de străzi din Municipiul Pașcani, județul Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei locațiilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pietonală, de tip ecrane multimedia, în Municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. și a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții:  ”Renovare energetică Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” — Corp C3 și C4“, municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window