Ordinea de zi

Minuta ședinței

Proces verbal 30.05.2023

1. Situațiile financiare anuale la 31.12.2022; Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare ale SC CLP ECOSERV SRL Pașcani la 31.12.2022; Balanța sintetică pentru perioada 01.01.202 - 31.12.2022 - raportor - S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modifiarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire locuințe, anexe, împrejmuire” pe teren în suprafață de 2500,00 mp, identificat cu nr. Cadastral 69014, situat pe DE 1869 (având acces la str. Șoseaua Neamțului prin DE 1869), Municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ (PMUD) AL MUNICIPIULUI PAȘCANI ȘI AL ZONEI SALE URBANE DE FUNCȚIONARE PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021 - 2027 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu DEDEMAN S.R.L. în vederea construirii unui sens giratoriu situat la intersecția străzilor Grădiniței cu strada Calea Romanului și Aleaa Calea Iașului - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 95 din data de 19.06.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor de retur, proprietate publică sau privată a Municipiului Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, aferente Serviciului Public de Salubrizare, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, dezinsecție, deratizare și dezinfecție, ce urmează a fi concesionate prin atribuire directă către S.C. CLP ECOSERV S.R.L. - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window