TEMEI LEGAL:

Legea  nr.416/2001, privind venitul minim garant si HG.nr. 50 / 2011 privind  Normele  Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001.

HCL nr. 133/31.10.2012 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta

 

BENEFICIARI :

–  Familiile sau persoanele care se afla in situatii de necesitate  datorita calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor sau altor cauze temeinic justificate

 
Close Search Window