Ordinea de zi

Minuta ședinței 08.12.2023

Proces verbal ședință 08.12.2023

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II - a a proiectului „REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PASCANI PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI A INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE ADIACENTE”cod SMIS 125783 în”, în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027,  în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea  implementării etapei a II-a a proiectului ”EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚE PAȘCANI” cod SMIS 126557 în cadrul Programului Sănătate 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II - a a proiectului  ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRADINIȚA NR. 2, CREȘA NR.1 STRADA SPORTULUI NR.11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDETUL IAȘI”, COD SMIS 122448 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027,  în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - cofinanțare, cheltuieli neeligibile

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea implementării etapei a II-a  a proiectului “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent” COD SMIS 117155 în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale din municipiul Pașcani – Investiția 2, COD PNRR: C5 – A3 – 2174”, bloc C38, str. „1 Decembrie 1918”, nr. 88, municipiul Pașcani, jud. Iași

Close Search Window