Ordinea de zi

Minuta ședinței 31.07.2023

Proces verbal ședință 31.07.2023

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru trimestrul al II-lea al anului 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și cheluieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și cheluieli și Programul de Investiții pentru anul 2023 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani   - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din 27.02.2019 privind administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice în Municipiul Pașcani și aplicarea Planului tarifar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 86/09.08.2012 privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Iași din data de 25.05.2012 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată către Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Gâștești a terenului în suprafață de 578 mp situat în intravilanul Municipiului Pașcani, tarlaua 2, parcela 99/2, suburbia Gâștești, strada Gâștești, județul Iași, proprietate privată a Municipiului Pașcani, având număr de inventar 1668 și o valoare de inventar de 42.642,53 lei, intabulat în Cartea funciară numărul 69348, cu număr cadastral 69348  - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Pașcani în proprietatea privată a Municipiului Pașcani a imobilelor clădiri sere, corpurile C1 - număr de inventar 790, nr. cad. 64885-C1, C2 - număr de inventar 786, nr. cad. 64885-C2 și C7, număr de inventar 789, nr. cad. 64885-C7, în suprafață totală la sol de 5.463 mp, situate în str. Crinilor nr. 92, Municipiul Pașcani, județul Iași, T5, CAT 55, C54, CC54, în vederea scoaterii din funcțiune, demolării și valorificării - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la H.C.L. 46/09.03.2020 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, Caietului de Sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 52/30.03.2023 prin transformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 148/18.11.2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august - octombrie 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window