Ordinea de zi

Minuta ședinței 24.08.2023

Proces verbal ședință 24.08.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheluielilor legate de proiect PROIECT: „Investiții în soluții software și echipamente TIC de ultimă generație pentru Spitalul Municipal de Urgență Pașcani” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 - Transformare Digitală Investiția: I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice  - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Deviziului General al obiectivului de investiții „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente” la faza documentației tehnice Studiu de Fezabilitate mixt – S.F./D.A.L.I. și a indicatorilor  tehnico – economici - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 75 din 27.04.2021 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii adiacente” Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiție 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window