Ordinea de zi

Dispoziție Primar nr. 1046/26.06.2023 - suplimentare ordine de zi

Dispoziție Primar nr. 1059/27.06.2023 - suplimentare ordine de zi 2

Minuta ședință 28.06.2023

Proces verbal ședință 28.06.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2022  - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.29 din 27.02.2019 privind administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice în Municipiul Pașcani și aplicarea Planului tarifar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr.86/09.08.2012 privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Iași din data de 25.05.2012 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023-2028 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare îndreptării erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 87 din data de 22.05.2023 privind actualizarea cuantumului chiriilor cu rata inflației pentru anul 2023 comunicată de Institutul Național de Statistică ale locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Pașcani în proprietatea  privată a Municipiului Pașcani a imobilui teren  în  suprafață 578 mp, situat în str. Gâștești, nr. 63A, T2, P99/2, număr cadastral 69348, municipiul Pascani, judetul Iasi, în vederea transmiterii fără plată în proprietatea Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Gâștești   - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numerele de inventar 785,786, 787,788,789, 790 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Aditional pentru modificarea, completarea si actualizarea Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 116, str. Preda Buzescu, număr cadastral 66255 - inițiator Rățoi Cristian, Viceprimarul Municipiului Pașcani, în calitate de consilier local (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea accesului sportivilor legitimați în cadrul Centrului Național Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor (secția rugby junioare), la baza sportivă, la spațiile de cazare și cantină, aflate în administrarea Colegiului Tehnic de C.F. ”Unirea” Pașcani - inițiator Rățoi Cristian, Viceprimarul Municipiului Pașcani, în calitate de consilier local (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 28.02.2023 privind aprobarea  Programului de activități culturale şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada aprilie – decembrie 2023- inițiator Rățoi Cristian, Viceprimarul Municipiului Pașcani, în calitate de consilier local (Dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri si cheltuieli și Programului obiectivelor de investiții, finanțate din bugetul local și alte surse de finanțare, ale Municipiului Pașcani pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Administrația Piețelor pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E) pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani, pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor,  pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de Venituri  și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale “Leonard Gavriliu” Pașcani, pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”  Pașcani,  pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Pașcani, pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023 (Sursa G) - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Construcție hală pe structură metalică, anexe, împrejmuire, branșamente și racorduri”, pe teren în suprafață de 1951 mp, identificat cu nr. Cadastral 69201, situat pe str. 1 Mai, nr. 64, Municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea subvenționării sterilizării, microcipării și înregistrării în RECS a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale și educative organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în perioada aprilie-decembrie 2023 - inițiator Rățoi Cristian, Viceprimarul Municipiului Pașcani, în calitate de consilier local (Dezbatere)

Close Search Window