Ordinea de zi

DP 1263 - suplimentare ordine de zi

Minuta 28.12.2023

Proces verbal 28.12.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru trimestrul al IV - lea al anului 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Sursa E) pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheluieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023 (Sursa G) - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheluieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2023 (sursa A) - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea  Programului principalelor manifestări cultural-artistice pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură ”Mihail Sadoveanu” Pașcani, cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 54/31.03.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Pașcani, prin atribuire directă, către S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului și clasificării parcărilor din Municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în Municipiul Pașcani, județul Iași, între chiriașii ANL Măncuță Constantin și Ilioaia Andreea Marinica - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil, în suprafață de 12 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, situat conform planului de amplasament al Pieței Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6 – 8, la poziția numărul 52, având valoarea de inventar de 1.412,40 lei și destinația de desfacere mărfuri alimentare - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea planului de amplasament al Pieței Deal, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, str. Eugen Stamate, nr. 6 – 8, prin eliminarea terenului în suprafață de 5 mp, situat la poziția numărul 15, având valoarea de inventar de 588,50 lei - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice P.Th. și D.E. – Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Renovare energetică Școala Gimnazială Gîștești – Corp C1”, municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice faza S.F. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare Sistem Supraveghere Video în Municipiul Pașcani”, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice faza PTh + DDE și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Liceului Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani”, Municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ de stat și particular în anul școlar 2024 - 2025 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 

Close Search Window