Ordinea de zi

Minuta ședinței 18.08.2023

Proces verbal ședință 18.08.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I. și a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Creşterea  eficienței  energetice  și gestionarea inteligentă  a  energiei  în  clădirea  Liceului Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani “, municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții : ”Renovare energetică Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” — Corp C3 și C4“, municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice S.F. – Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Amenajare zonă de agrement „Lacul Peștișorul”, municipiul Pașcani, jud. Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani, în proprietatea publică a județului Iași și administrarea Consiliului Județean Iași a terenului în suprafață de 67.400 mp, identificat în tarlaua T41, parcelele P 1071, 1070, 1069, număr cadastral 69520, suburbia Sodomeni, municipiul Pașcani, jud. Iași, în vederea construirii unui parc industrial - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 

 

Close Search Window