Ordinea de zi

DP 2046 - îndreptare eroare materială

DP 2058 - suplimentare ordine de zi

Minuta ședinței 27.11.2023

Proces verbal ședință 27.11.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților  finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E) pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului integral venituri proprii (sursa F) al Municipiului Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2023 (sursa G) - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului  local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Municipiului Pașcani în dosarul nr. 5802/99/2023 înregistrat pe rolul Tribunalului Iași, având ca obiect anulare act administrativ, în toate fazele procesuale - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ajustarea tarifului de distanță maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim taxi pe teritoriul Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Pașcani la Programul de finanțare Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3, O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Apel PR Nord-Est/2023/3/1, cu proiectul „Modernizarea și dotarea Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Pașcani la Programul de finanțare Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3, O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Apel PR/2023/3/1, cu proiectul „Reabilitare si eficientizare energetică – Grădinița Nr. 3” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Pașcani la Programul de finanțare Programul Regional Nord – Est 2021 – 2027, PRIORITATEA 4, NORD – EST – O REGIUNE CU O MOBILITATE URBANĂ MAI DURABILĂ, apelul de proiecte PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/Mobilitate urbană MRJ + M, cu proiectul „Modernizare transport public local (infrastructură rutieră reabilitată/modernizată, stații transport călători modernizate – autobuz și taxi)” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea în proprietatea publică a Municipiului Pașcani a terenurilor având categoria de folosință de drumuri, situate în extravilanul Municipiului Pașcani, județul Iași, identificate prin numerele cadastrale 67866, 67860, 67861, 67854, 67853, 68535, 68538, 67844 și 67846 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către M.A.i. - I.G.P.R., prin I.P.J. Iași, pentru Poliția Municipiului Pașcani, a spațiilor, părți din imobilul cu nr. cad. 64838 „construcții spații pentru formațiunea de evidență a persoanei, 5 încăperi”, în suprafață de 71,10 mp, având numărul de inventar 946, valoarea de inventar 28.678,72 lei, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 57 - 63 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea directă a spațiilor disponibile nr. 27 și 28 situate la parterul imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 7, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor – Filiala Județeană Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea directă a spațiilor disponibile nr. 23 situat la etajul I al imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 7, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, către Partidul Verde – Organizația Județeană Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinației spațiului situat în Pașcani, strada Eugen Stamate nr. 6-8, județul Iași, în suprafață de 155,34 mp din sediu destinat unor servicii sociale pentru categorii de persoane/familii vulnerabile în spațiu destinat desfășurării activităților de voluntariat specifice organizațiilor non – profit și darea în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Iași, a încăperilor numărul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13, în suprafață utilă totală de 111,69 mp, aflate la etajul I (unu) din spațiul situat în Municipiul Pașcani, strada Eugen Stamate nr. 6-8, județul Iași, parte din numărul de inventar 389, cu o valoare de inventar de 51.189,76 lei, intabulat în Cartea funciară numărul 63975, cu număr cadastral 63975-C1 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 35 din 27.02.2019 privind darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață utilă de 162,23 mp, situat în Municipiul Pașcani, strada Eugen Stamate nr. 6-8, etaj II, jud. Iași, către Ambulanța.Life Serviciul Voluntar de Ambulanță, în vederea înființării unui centru local de recoltare a sângelui în Municipiul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice – Proiect tehnic și Detalii de execuție și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice în municipiul Pașcani, județul Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inidcatorilor tehnico – economici pentru UAT Pașcani – „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași” în perioada 214 - 2020 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Pașcani pentru lucrările: „Reabilitare închideri perimetrale, compartimentări și supraetajare structură existentă” pentru imobilele situate pe terenurile identificate cu numerele cadastrale 63120 și 64452, proprietatea S.C. Agrocomplex Lunca Pașcani S.A., din str. Ceferiștilor nr. 4A - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Regenerare Urbană Zona Centrală – Municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației – Studiu de Fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Construire de locuințe colective nZEB pentru tineri, în municipiul Pașcani” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice faza PTh + DDE și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „REAMENAJARE PIAȚĂ, strada Ceferiștilor, numărul 4, municipiul Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale din municipiul Pașcani - Investiția 2, COD PNRR: C5 - A3 - 2174”, bloc C38, str. „1 Decembrie 1918”, nr. 88, municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică Liceul teoretic „Miron Costin” - Corp B”, municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 

 

 

Close Search Window