Ordinea de zi

Dispoziție Primar - suplimentare ordine de zi

Minuta ședință 22.05.2023

Proces verbal

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere) 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificare și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități de activități culturale și educative organizate la nivelul  Municipiului Pașcani, în perioada aprilie-decembrie 2023- inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul municipiului Pașcani în calitate  de consilier local (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea cuantumului chiriilor cu rata inflației pentru anul 2023 comunicată de Institutul Național de Statistică ale locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere) 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile pretabile pentru amplasarea de mijloace publicitate pietonală, de tip ecrane multimedia, proprietate publică a Municipiului Pașcani,  județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere) 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 76 din data de 30.05.2014, privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intravilanul municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere) 

PROIECT SUPLIMENTAR

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 174 din 28.07.2022 privind aprobarea participării MUNICIPIULUI PAȘCANI, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi și aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Pașcani” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere) 

Close Search Window