Ordinea de zi

Minuta ședinței

Procesul verbal

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pașcani și al programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social  Pascani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului Creditelor Interne (Sursa C) și a Programului obiectivelor de investiții finanțate din credite, pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor  pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții finanțate integral din venituri proprii, pentru anul 2023, al Serviciului Administrația Piețelor - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și a Programului obiectivelor de investiții,  pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2023, ale Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor și a Listei obiectivelor de investiții,  pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri  și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a  Listei obiectivelor de investiții a Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu”  Pașcani,  pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Pașcani și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (Sursa G) și Lista obiectivelor de investiții, pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2023-2024 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului principalelor manifestări  cultural – artistice  pentru anul 2023 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani, în calitate de consilier locale (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită, către Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” – Gâștești, a terenului în suprafață de 578 mp situat în intravilanul municipiului Pașcani, tarlaua 2, parcela 99/2, suburbia Gâștesti, strada Gâștești, județul Iași, proprietate publică a Municipului Pașcani, având număr de inventar 1668 și o valoare de inventar de 42.642,53 lei, intabulat în Cartea funciară numarul 69348, cu număr cadastral 69348 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și de servitute către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului proprietate publică a municipiului Pașcani, în suprafață de 9,60 mp, pe lungimea de 450 ml, str. Gâşteşti, nr. CAD 65282, afectat de amplasarea stâlpilor pentru realizarea reţelei aeriene aferente proiectului „Alimentare cu energie electrică - locuința Știrbu Nicu amplasată în loc. Topile, com. Valea Seacă, județul Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă totală de 600 mp, situat în Municipiul Paşcani, str. Călugăreni, nr. 29, jud. Iasi, Nr. Cad. 69128, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Azamfiri Vasile și Azamfiri Petronica - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă totală de 600 mp, situat în Municipiul Paşcani, str. Renașterii, nr. 13, jud. Iași, Nr. Cad. 67053, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Tanasă Gheorghe și Tanasă Doina - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenurilor disponibile delimitate în LOT 8 în suprafață de 12 mp, având o valoare de inventar de 621,66 lei și respectiv LOT 11 având suprafață de 18 mp și o valoare de inventar de 932,49 lei și LOT 12, având suprafață de 18 mp și o valoare de inventar de 932,49 lei, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în strada Eugen Stamate, în vecinătatea platoului Piață Deal, nr. cadastral 64880, tronson 1, Municipiul Pașcani, județul Iași, în vederea amplasării unor chioșcuri stradale - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal  Iaşi – ARSACIS, revizuite 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 267/22.12.2022 privind aprobarea înființării instituției muzeale cu personalitate juridică „Muzeul Municipal Pașcani”, cu sediul în Municipiul Pașcani, strada Aleea Parcului nr. 7, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 80 din data de 27.05.2020 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aferente serviciului de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L în Municipiul Pașcani modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 111 din data de 19.07.2021 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie-mai 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window