Ordinea de zi

DP 1614 - suplimentare ordine de zi

Minuta ședinței din 22.12.2022

Proces verbal

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli  al municipiului Pașcani pentru trim.al IV-lea al anului 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Paşcani,  pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (Sursa G) pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a S.C. APAVITAL SA - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea șí completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 147 din data de 30.06.2022 privind aprobarea repartizării locuinței de necesitate situată în municipiul Pașcani, str. Grădiniței, nr. 20, bl. B01, et. 2, ap. 12, jud. Iași către familia doamnei Năcuță Camelia-Veronica - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă tip 1, municipiul Pașcani, strada Aurora II, nr. 3 A,  județul Iași ” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, disponibilă din blocurile construite prin ANL, situată în municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății publice a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății private a Municipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr.75/30.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare, necesare pentru realizarea obiectivului de investiții: “Extindere rețea de energie electrică în municipiul Pașcani, zona: str. Aluniș, Șoseaua Națională, Calea Iașului, strada Plăieșilor, strada Rozelor, strada Mălini, județul Iași”  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării instituției muzeale cu personalitate juridică ”Muzeul Municipal Paşcani", cu sediul în Municipiul Paşcani, str. Aleea Parcului, nr. 7, județul Iaşi  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea cimitirelor înscrise în inventarul domeniului public al municipiului Paşcani  - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea  și completarea  Hotărarea Consiliului Local nr.165/14.12.2020, privind aprobarea anexelor  1-9 la Caietul de Sarcini pentru activitățile de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice  și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în   Municipiul Pașcani  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al municipiului Pașcani, anexa  1 la Contractul de delegare de gestiune prin atribuire directă al activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare nr. 13280/05.08.2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.46/09.03.2020, cu modificări și completări ulterioare  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2023  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 6/26.01.2021 privind  numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Paşcani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani  nr. 6/26.01.2021  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT SUPLIMENTAR

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea contractului de mandat al Administratorului – Director General al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 1 din data de 05.01.2022,  prin Actul aditional nr. 1  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window