Ordinea de zi

Dispoziție Primar suplimentare ordine de zi

Minuta ședinței

Proces verbal ședință 28.11.2022

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al III-lea al anului 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani, pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea și completarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare a Clubului Sportiv Municipal Pașcani cu Clubul Copiilor Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului  Strategic Instituțional al Municipiului Pașcani pentru perioada 2022-2026 elaborat în cadrul proiectului „Soluții integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”-Cod SMIS 136308 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani  nr. 90/28.04.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultură „ Mihail Sadoveanu” Paşcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren în suprafață de 21.939 mp, înscris provizoriu în baza Legii nr. 7/1996 în Cartea Funciară nr. 68275 a municipiului Pașcani, situat în T 111, A 2226/1 (%CC2301, F2226/1, F2302), municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului ”Construcție atelier + sala sport” în suprafață de 288 mp , cu număr de inventar 651, identificat cu număr cadastral 64878-C4,  din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Iordache Cantacuzino” în proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea realizării obiectivului de investiții „Revitalizarea Municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii Publice urbane adiacente” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53 /1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la numărul de inventar 587 și adăugarea numerelor de inventar 1668 și 1669 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - pentru „Construire locuință”, pe teren în suprafață măsurată de 548mp.,(508mp din acte) identificat cu nr. cadastral 68944,  situat în str. Gării nr.37, mun Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru „Construire locuinta P+M, anexa, imprejmuire, fântână, branșamente și racorduri, pentru terenul în suprafață de 750mp (identificat cu nr.  cadastral 66578) din suprafața totală de 3469mp”, mun Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă tip 1, municipiul Pașcani, strada Aurora Ii, nr. 3 A,  județul Iași ”  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 34/11.02.2022  privind aprobarea  Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada februarie – decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window