Ordinea de zi

Minută ședință 12.12.2022

Proces verbal ședință 12.12.2022

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect PROIECT: ”Consolidarea capacității instituționale pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani prin dotarea cu echipamente de ultimă generație” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională COMPONENTA: 12 – Sănătate INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Pașcani în proprietatea privată a Municipiului Pașcani a imobilului „Constructie atelier + sala sport” în suprafață de 288 mp, cu număr de inventar 651, identificat cu număr cadastral 64878-C4, situat în incinta Școlii „Iordache Cantacuzino” din str. Ștefan cel Mare, nr. 19, municipiul Pascani, judetul Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, demolării și valorificării - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 214/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice, clădiri rezidențiale, din Municipiul Pașcani – Investiția 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window