Ordinea de zi

Minuta 28.02.2022

Proces verbal

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 15 din data de 21.01.2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2021-2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local, pentru a fi membri în Comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct, în unităţile de învăţământ din Municipiul Paşcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Pașcani, alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local, pentru anul 2022  - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat, între Municipiul Paşcani și Clubul Copiilor Paşcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat, între Municipiul Paşcani și Asociaţia Pensionarilor „Făclia” Paşcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat, între Municipiul Paşcani și Colegiul Tehnic de Căi Ferate”Unirea ” Pașcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat, între Municipiul Paşcani și Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și Asociația CineCultura București, în vederea organizării activității culturale CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC – Pașcani 2022 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe si în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Pașcani și a listei de priorități în vederea soluționării cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării locuinței atribuite cu o cameră în locuință vacantă cu două camere pentru chiriașul Loghin Sergiu - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe sociale, prin închiriere, din fondul locativ aflat în patrimoniu public al municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin atribuire directă a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, pentru folosirea eficientă a acestora, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), membri ai colectivităţii locale, sau care au sediul social pe teritoriul Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 163 din 29.09.2021 privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Municipiului  Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea coloanelor 8 şi 10 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 239 din data de 16.12.2019, prin actualizarea valorii de inventar aferentă imobilului „Teren de joacă copii tenis T49, CAT 2081, str. Garabet Ibrăileanu”, având nr. de inventar 478, nr. cadastral 64769, aflat în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi în administrarea Clubului Sportiv Municipal Paşcani, judeţul Iaşi, prin adăugarea valorilor investiţiilor efectuate în conformitate cu procesul verbal nr. 206 din 31.07.2020 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea unor bunuri din proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Apavital S.A. în proprietatea publică a Municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – decembrie 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 90/31.05.2021  prin transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2022 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de administrare al S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani pentru perioada 2022-2026 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 229 din 23.12.2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în în municipiul Pașcani pentru anul 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT SUPLIMENTAR

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Pașcani pentru dezlipirea bunului imobil - teren aferent Școlii „Ion Creangă”, în suprafață de 8.343 mp, nr. Cad. 64767, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în str. Dragoș - Vodă, nr. 59, municipiul Pașcani, jud. Iași - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

Close Search Window