ACTE NECESARE
Primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

- se obține de la ofițerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 și se listează pe o singură foaie A4, față-verso;

- se completează de titular și se va semna în fața lucrătorului de la ghișeu;

  • Certificatul de naștere - original;
  • Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu - original;
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei - se poate achita pe www.ghiseul.ro (dovada poate fi direcționată pe adresa de email evp@primariapascani.ro), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Pașcani.
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original;
    • Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este  necesară prezența găzduitorului care va prezenta actul de proprietate – original;
    • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezența polițistului de la postul de poliție - pentru mediul rural.

Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului.
 

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window