ACTE NECESARE
Expirare perioadă valabilitate-Schimbare domiciliu-Modificare date stare civilă-Altele

Actele se prezintă în original - nu se acceptă copii legalizate.

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  • se obține de la ofițerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 și se listează pe o singură foaie A4, față-verso;
  •  se completează de titular și se va semna în fața lucrătorului de la ghișeu;
 • Actul de identitate - solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou;
 • Certificatul de naștere - original;
 • Certificatul de căsătorie – original, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă / Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului - original;
 • Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă – original sau Dispoziția – original, în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele și/sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii, sexul;
 • Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani aflați în îngrijirea solicitantului și care își schimbă domiciliul împreună cu acesta – original, dacă este cazul;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original;
  • Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este  necesară prezența găzduitorului care va prezenta actul de proprietate – original;
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezența polițistului de la postul de poliție - pentru mediul rural.
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei - se poate achita pe www.ghiseul.ro (dovada poate fi direcționată pe adresa de email evp@primariapascani.ro), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Pașcani.
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window