ACTE NECESARE
PIERDERE - DISTRUGERE - DETERIORARE - FURT

Actele se prezintă în original - nu se acceptă copii legalizate.

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  • se obține de la ofițerul de serviciu sau se descarcă, Anexa 1, și se listează pe o singură foaie A4, față-verso;
 • Actul de identitate deteriorat sau anulat;
 • Un document emis de instituții sau autorități publice, cu fotografie de   dată recentă, pentru certificarea identității, respectiv: carte de alegător, pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ -original;
 • Certificatul de naștere - original;
 • În cazul furtului - se va depune și dovada de la Poliție din care rezultă că furtul a fost înregistrat - original;
 • Certificatul de căsătorie – original, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă / Certificat de divorț  însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului - original;
 • Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă – original, sau Dispoziția – original, în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele și/sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii, sexul;
 • Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani aflați în îngrijirea solicitantului și care își schimbă domiciliul împreună cu acesta - original;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este  necesară prezența găzduitorului care va prezenta actul de proprietate - original;
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezența polițistului de la postul de poliție (pentru mediul rural).
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei - se poate achita pe www.ghiseul.ro (dovada poate fi direcționată pe adresa de email evp@primariapascani.ro), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Pașcani.
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window