ACTE NECESARE
PIERDERE - DISTRUGERE - DETERIORARE - FURT

Actele se prezintă în original - nu se acceptă copii legalizate.

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  • se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso;
  • se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 • Actul de identitate deteriorat sau anulat;
 • Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (original şi fotocopie);
 • Certificatul de naştere (original şi fotocopie);
 • În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (original şi fotocopie);
 • Certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului (original şi fotocopie);
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi fotocopie);
 • Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie) sau Dispoziţia (original şi fotocopie) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul;
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi fotocopie);
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi copie);
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita pe www.ghiseul.ro (necesită listare), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei Pașcani.
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window