CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate.

Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an. 
Actele se prezintă în original - nu se acceptă copii legalizate
Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

- se obține de la ofițerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 și se listează pe o singură foaie A4, față-verso;

- se completează de titular și se va semna în fața lucrătorului de la ghișeu;

- actul de identitate al solicitantului, în cazul în care solicitantul nu are acest act se va atașa:

  • Un document emis de instituții sau autorități publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității, respectiv: carte de alegător, pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei instituții de învățământ – original;
  • Fotografii 3x4 cm (3 bucăți), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază;
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie – 1 leu - se poate achita pe www.ghiseul.ro (dovada poate fi direcționată pe adresa de email evp@primariapascani.ro), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite locale din cadrul Primăriei Pașcani.
    Dacă solicitantul este în posesia unuia din documentele de mai jos, acestea se vor prezenta în - original:

Certificatul de naștere;

Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul;
Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor;
Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original;

  • Dacă solicitantul nu este titularul spațiului de locuit este  necesară prezența găzduitorului care va prezenta actul de proprietate – original;
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezența polițistului de la postul de poliție - pentru mediul rural.
 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window