Carte identitate provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate aflaţi temporar în România

Cartea de identitate provizorie se poate elibera  cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an de zile.

Actele se prezintă în original - nu se acceptă copii legalizate.

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  • se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 4 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso;
  • se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 • Paşaportul românesc aflat în termen de valabilitate (original şi fotocopie) ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);
 • Paşaportul străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină original şi fotocopie ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);
 • Fotografii 3/4 cm (3 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază;
 • Certificatul de naştere eliberat de oficiile de stare civilă române (original şi fotocopie);
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) -se poate achita pe www.ghiseul.ro (necesită listare), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei Pașcani.


După caz:

 • Certificatul de căsătorie eliberat de oficiile de stare civilă române în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor (original şi fotocopie);
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (original şi fotocopie);
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi fotocopie);
 • Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi fotocopie);
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi fotocopie)
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.

 

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window