Ordinea de zi

Minuta ședinței 

Proces verbal ședință - 30.07.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al II-lea al anului 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărarii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr.90 din 31.05.2021 prin transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcaniinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și SC GLOBAL SISTEM SRLinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și SC PROTECT KRONOS IMPEX SRLinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și Asociația Oameni Buniinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și SC UTILDECO GRUP SRLinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii “Acumulare nepermanentă pârâu Gâşteşti în zona localitătăţii Paşcani, judeţul Iaşi”, faza S.F., având ca beneficiar Administraţia Bazinală de Apă Siret inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1, strada Sportului, nr. 1, municipiul Pașcani, județul Iași”inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului pașcani a unor bunuri-mijloace fixe, în vederea casării și valorificării și aprobării scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Pașcani, în vederea casării și valorificării - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii(sursaF) al instituțiilor pe anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul pașcani și asociația Pensionarilor “FĂCLIA” Pașcani - inițiatori PANTAZI DUMITRU, NEDELCU GABRIELA, PRODAN IONUȚ MIHAI, MACOVEI VLAD ANDREI, PINTILIE CIPRIAN, PERȚU LILIANA, HALDAN VASILE, DEDIU MIHAI (Dezbatere)

 

Close Search Window