Ordinea de zi

Minuta ședință 25.11.2021

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea agendei  cu problemele identificate în vederea elaborării politicilor publice pentru domeniile: educaţie, sănătate, asistenta socială, mediu şi transportaferente proiectului „Soluții integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”-Cod SMIS 136308 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pașcani pentru anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă autoritățile administrației publice locale și Primaria Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 164 din 14.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitației publică privind închirierea terenurilor, proprietate publică/privată a Municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 12 din 26.01.2021 privind stabilirea structurii pe specialiști a membrilor comisiei sociale în vederea analizării cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de Agenția națională pentru Locuințe - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 98/30.06.2021 privind aprobarea  Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada iulie – decembrie 2021 - Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul Cristian Rățoi în calitate de consilier local (Dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani,  pentru anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2021 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane în municipiul Pașcani prin atribuire directă nr. 15888/16.09.2020, încheiat între Municipiul Pașcani și S.C. CLP ECOSERV S.R.L. - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  constituirea Consiliului Tehnico-Economic, ca organ consultativ la nivelul Consiliului Local al Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 70 din 16.04.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: PROIECT:  CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – GRĂDINIȚA NR. 2, CREȘA NR. 1, STRADA SPORTULUI NR. 11, MUNICIPIUL PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI Axa prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții: 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1 strada Sportului nr. 11, municipiul Pașcani, județul Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Pașcani, județul Iași: lucrări de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public” - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „ Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în Municipiul Pașcani, județul Iași: lucrări de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public” – Etapa III - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 

 

 

Close Search Window