Ordinea de zi

Minuta ședinței - 29.09.2021

Proces verbal

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 - 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2021 – 2022 - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă al activităților cultelor religioase din bugetul Municipiului Pașcani pe anul 2021inițiator RĂȚOI CRISTIAN, în calitate de consilier local (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declanşării procedurii de selecție a Administratorului – Director General la S.C.CLP ECOSERV S.R.L în conformitate cu legislația privind guvernanţă corporativăinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind prelungirea mandatului Administratorului Director general al S.C.CLP ECOSERV S.R.L.  - inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Paşcaniinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de cerere și de „Acord/Autorizație a administratorului drumului privind lucrările de racorduri și brașsament la rețelele publice de: apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații” pentru toate tipurile de branșament la rețelele de utilități existente în zonăinițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale (casetele disponibile) având numerele: 125, 126, 127 și 128, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, Județul Iași inițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil numărul 8, în suprafață de 15 mp, situat în Piața Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iașiinițiator PINTILIE MARIUS - NICOLAE (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil, în suprafață de 600 mp, situat în municipiul Paşcani, strada Ștefan cel Mare, nr. 17, T. 53, parcela 1 CC, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, în vederea amenajării unui patinoar artificial - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică ale Municipiului Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani către Clubul Sportiv Municipal Pașcani  - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal  de Urgență Pascani și a Listei de investiții pentru anul 2021 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2021 - inițiatori RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal  Paşcani pentru anul 2021 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și Programul obiectivelor de investiții pentru anul 2021inițiator RĂȚOI CRISTIAN (Dezbatere)

 
Close Search Window