JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI


 Nr.  17001/13.09.2021

 

                           A N U N Ţ


            Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare;

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

           Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Pascani nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului;

   Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), pentru CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, BIROURI, SPATII COMERCIALE, IMPREJMUIRE, pe terenul in suprafata de  1.500 mp., nr. cadastral 63105, situat in str. CALEA ROMANULUI, NR.9 – beneficiar SC AUTO TRANS COM SRL, reprez. prin imputernicit Timofte Costica.

          In perioada 13.09.2021 – 28.09.2021, intre orele 1030 – 1230,  documentatia P.U.Z., poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Rǎțoi Paul-Robert ),  strada  Stefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 13.09.2021 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani  www.primariapascani.ro.
           Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani–Ghiseul unic, sau pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro,  cat si la sediul SC Auto Trans Com SRL din str. Moldovei nr. 67, intre orele 1030 – 1230, persoana de contact d-nul Timofte Costica(nr. telefon 0725590080), in calitate de  imputernicit, sau pe adresa de e-mail costica.timofte@auto-transcom.ro, pana la data de 28.09.2021.

 

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

     Pintilie Marius - Nicolae

 
Close Search Window