ANUNT


 


IN ATENTIA PRESEDINTILOR ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

  MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE  a lansat AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTITII 3.1, OPERAtIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENtIALE din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Asociatiile interesate pot beneficia de eficietizarea energetica a blocurilor. Lucrarile care pot fi realizate sunt: - îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare; - reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc. - modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.); Contributia la finantare: -60 %- din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat; -15 %- din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor si 75 % din cheltuielilor neeligibile-  UAT -25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare – Asociatiile de proprietari Vor suporta  100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare: - apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice - apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice Atasat acestui anunt este Fisa de proiect si Ghidul de finantare.  
Citeste anunt
Fisa proiect
Ghidul de finantare

 
Close Search Window