METODOLOGIA DE REPARTIZARE SI FACTURARE INDIVIDUALA PE BAZA DE CONVENTIE A CONSUMURILOR DE APA RECE/CALDA, PRELUARE LA CANALIZARE APE UZATE SI PLUVIALE INREGISTRATE LA BRANSAMENTELE/RACORDUL UNUI CONDOMINIU


 
 

1. Notiuni Generale


            Facturarea individuala a consumurilor de apa rece/calda, preluare la canalizare ape uzate si pluviale din condominii pe baza de
conventie se poate realiza conform prevederilor art. 31 alin. (11) din Legea nr. 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare, actualizata prin Legea nr. 224/2015 cu respectarea cumulatorie a urmatoarelor conditii cumulative: a) in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ – teritoriale; b) la nivelul intregului imobil/asociatiei; c) cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului, precum si a unor conditii economice si tehnice si anume:
a) exista acceptul in scris al tuturor locatarilor din respectivul condominiu exprimat printr-un proces-verbal intocmit cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a membrilor Asociatiei de Proprietari sau, dupa caz, in baza unui tabel de adeziune insusit si semnat de toti locatarii din condominiu (proprietari de apartamente sau spatii cu alta destinatie decat locuinta) in cazul in care contractul cu furnizorul de utilitati este semnat de titularul de bransament (persoana desemnata de locatari in relatia cu operatorul). Cu mentiunea ca in situatia in care pe parcursul derularii conventiilor de facturare individuala cel putin unul din proprietarii de apartamente sau spatii cu alta destinatie decat locuinta din condominiu renunta la conventia de facturare individuala se revine automat, fara o notificare prealabila, din luna imediat urmatoare, la facturarea contravalorii consumurilor de apa rece/calda la nivel de condominiu catre Asociatia de Proprietari sau, dupa caz, titularul de bransament, in baza contractelor semnate intre parti;
b) datoriile (debite si penalitati) acumulate pe bransamentele de apa rece/calda si facturate in baza contractelor semnate cu Asociatia de Proprietari/titularul de bransament la data intrarii in vigoare a Conventiilor de Facturare Individuala sunt achitate integral;
c) bransamentele condominiului, atat pe apa rece, cat si pe apa calda sunt echipate cu contoare de bransament de catre operatorii specializati in furnizarea serviciilor de apa rece/calda;
d) prevederile contractului de furnizare/prestare servicii apa si de canalizare ape uzate si pluviale semnate cu Asociatia de Proprietari/titularul de bransament, raman valabile si produc efecte juridice;
e) contuarele de pe retelele de apa rece/calda (montate dupa sectiunea de iesire din contoarele de bransament apa rece/calda) denumite si repartitoare de costuri respecta conditiile tehnice de montare impuse de producator sau Aprobarea de Model corespunzatoare fiecarui tip de contor in parte, sunt sigilate in instalatie de catre reprezentantii Asociatiei de Proprietari/titularul de bransament si sunt in perioada de valabilitate metrologica. Orice interventie la repartitoarele de costuri, ulterioare semnarii conventiilor de facturare individuala se va efectua numai in prezenta si cu acceptul reprezentantilor Asociatiei de Proprietari/titularului de bransament; Spre exemplu: 1 .contoarele cu turbina (de viteza), in vederea pastrarii caracteristicilor tehnice constructive, trebuie montate obligatoriu orizontal cu cadranul in sus. In functie de tipul de contor folosit, o parte dintre acestea impun la montaj si existenta unor portiuni de conducta dreapta de acelasi diametru, in amonte si in aval de contor. 2. contoarele volumetrice si electromagnetice nu necesita conditii speciale, acestea putand fi montate in orice pozitie.
f) stabilirea efectiva de apa rece/calda se va face in baza indicatiilor contoarelor de apa rece/calda montate pe bransamentele condominiului, conform prevederilor din contractul semnat intre parti;
g) - citirea indicatiilor contorilui de bransament pentru apa rece se va efectua de catre un reprezentant al operatorului de furnizare/prestare servicii de apa rece, ocazie cu care se va intocmi si un proces-verbal in care se va consemna cantitatea de apa inregistrata de contor, pe care il va inainta reprezentantului Asociatiei de Proprietari/titularului de bransament; - consumurile de apa calda inregistrate la nivel de condominiu vor fi transmise lunar de catre operatorul in prestare servicii de apa calda, in baza contractului semnat intre parti;
h) cantitatea de apa uzata deversata in reteaua de canalizare atat pentru apa rece, cat si pentru apa calda se stabileste de operator ca fiind egala cu cantitatea de apa rece/calda consumata. Pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinta se va factura suplimentar contravaloarea prestarii serviciilor de preluare ape pluviale, pentru persoanele juridice.
i) perioada de valabilitate a conventiilor de facturare individuala consumuri de apa rece/calda, in conditiile mentionate mai sus va fi limitata la data de 31.12.2016. Pana la aceasta data proprietarii din condominii (apartamente sau spatii cu alta destinatie decat apartament) vor lua masuri, cu concursul Municipiului Pascani, de infiintare asociatii de proprietari acolo unde contractarea serviciilor de apa si canalizare se face pe titulari de bransament (reprezentant numit de locatari in relatia cu S.C. APAVITAL S.A.) si de intrare in legalitate privind respectarea prevederilor din Legea nr. 241/2006 (r) a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare (art. 28 si art. 31).

2. Determinarea consumurilor individuale si facturarea acestora


 
a) Volumele de apa rece inregistrate lunar de contorul de bransament apa rece si volumele de apa calda transmise lunar de operatorul in prestare servicii de apa calda sunt insusite de reprezentatii Asociatiei de proprietari/titularul de bransament.
b) Acestora din urma le revine obligatia de calcul si repartizare a consumurilor de apa rece/calda inregistrata de contorul de bransament pentru apa rece si transmisa de operatorul in furnizare servicii de apa calda pe fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat locuinta din condominiu, inclusiv sa repartizeze cota parte din diferentele rezultate intre consumurile inregistrate de contoarele de bransament apa rece/calda si suma consumurilor de apa rece/calda inregistrate de repartitoarele de costuri individuale. Aceste diferente vor fi repartizate in mod egal pe fiecare unitate imobiliara din condominiu (apartament sau spatiu cu alta destinatie decat locuinta) si se adaua la cantitatea de apa rece/calda inregistrate de repartitoarele de costuri individuale.
c) In cazul in spatiilor cu alta destinatie decat locuinta din condominiu pe laga cantitatea de apa rece/calda repartizata de Asociatia de proprietari/titularul de bransament se adauga si contravaloarea apei pluviale calculate corespunzator cu cota indiviza a fiecaruia in parte conform prevederilor legale in vigoare.
d) Contestatiile ulterioare cu privire la consumurile de apa rece/calda repartizate de reprezentantii Asociatiei de proprietari/titularul de bransament utilizatorilor din condominiu se vor rezolva doar in baza raporturilor existente intre acestia fara a implica operatorii in furnizare servicii apa rece/calda.
e) Consumurile de apa rece/calda, preluare ape pluviale repartizate pe fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat locuinta in concordanta cu consumurile inregistrate de contoarele de bransament apa rece/calda se vor regasi pe un tabel (coloane distince apa rece, calda, pluviala) semnat (stampilat) de reprezentantii Asociatiei de proprietari/titularul de bransament si transmis operatorului conform intelegerii intre parti, in vederea emiterii facturilor individuale. Tot pe acest tabel se va regasi si o coloana, actualizata lunar, cu numarul de persoane din condominiu pe fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat locuinta.
f) In cazul in cere reprezentantul Asociatiei de proprietari sau, dupa caz, titularul de bransament nu indeplineste obligatia predarii lunare a tabelului cu defalcarea consumurilor de apa pe fiecare utilizator din condominiu la termenul stabilit cu operatorul, defalcarea consumurilor si facturarea individuala a acestora se va efectua de catre operator in baza numarului de persoane din condominiu, ultimul declarat de catre Asociatia de proprietari/titularul de bransament.
g) Daca situatia se repeta timp de 2 luni consecutive operatorul, dupa o notificare prealabila afisata intr-un loc vizibil la intrarea in condominiu, va renunta unilateral la facturarea individuala urmand ca din luna imediat urmatoare sa revina la facturarea contravalorii consumurilor de apa rece/calda furnizate, preluare ape uzate si pluviale la canalizare la nivel de condominiu conform prevederilor contractului semnat cu Asociatia de proprietari/titularul de bransament.
h) Facturarea individuala se va efectua lunar in condormitate cu cantitatile de apa rece/calda stabilite/repartizate de reprezentantii Asociatiei de proprietari/titularul de bransament, facturile fiind ridicate si distribuite de catre acestia din urma pe baza semnaturilor tuturor utilizatorilor din condominiu.
i) Partile, operatorul, pe de o parte, utilizatorii servicii apa/canalizare de cealalta parte convin ca valorile determinate si facturate individual constituie un debit cert, lichid si exigibil.
j) Contravaloarea consumurilor de apa rece/calda si canalizare ape uzate si pluviale facturate individual se incaseaza de la utilizatori pe baza facturilor emise in acest sens; factura reprezentand documentul de plata emis de catre operator in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare.
k) Facturile individuale emise in conformitate cu prevederile din prezentul document pentru furnizare/prestare servicii de apa rece/calda, preluare la canalizare ape uzate si pluviale constituie titlu executoriu.
l) Preturile si tarifele aplicate pentru furnizare/prestare servicii de apa rece/calda, preluare la canalizre ape uzate si pluviale sunt cele aprobate legal la data facturarii si pot suferi modificari pe parcursul derularii contractului dintre parti.  
Citeste anunt

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window