ANUNȚ

MUNICIPIUL PAȘCANI

Astăzi, 27 DECEMBRIE 2022, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 2021 -2027.

 

Procesul de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021 – 2027 este parte a proiectului „Soluţii integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Paşcani”, cod SIPOCA 841/cod MySMIS 136308, finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Prin încheierea Contractului de servicii nr.13730 din 29.06.2022 cu SC TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a zonei urbane funcționale pentru perioada 2021-2027.

Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pașcani și a Zonei Urbane Funcționale 2021-2027 a necesitat actualizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale municipiului și ale zonei sale urbane funcționale în contextul unei noi perioade de programare 2021-2027. Noua perioada de programare vizează și actualizarea politicilor europene pentru perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor definite. În calitate de Stat Membru, România se aliniază acestor priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel local, fiind urmărită adaptarea la contextul strategic european, cât și la instrumentele de suport disponibile.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

• textul complet al proiectului actului

• raportul de specialitate.

 

Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică

    • la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 7 IANUARIE 2023.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI ȘI A ZONEI URBANE FUNCȚIONALE 2021 -2027”.

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 7 ianuarie 2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Ema-Roxana Novac.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Marius-Nicolae Pintilie

 

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

 

Close Search Window