System Administrator

S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. PITEȘTI

Punctul de lucru Pașcani

Strada Morilor, nr. 6, Municipiul Pașcani, Jud. Iași

Operatorul S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. PITEȘTI, prestează activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale din Municipiul Pașcani.

 

Sesizări și informații : telefon  - 0743104344

Email:  office.pascani@girexim.com

Persoană de contact :  Marian Anișoara

Program de colectare a deșeurilor mixte menajere în Municipiul Pașcani

Programul de colectare a deșeurilor selective din Municipiul Pașcani

 

S.C.  CLP ECOSERV S.R.L. PAȘCANI

Strada Morilor, nr. 14, Municipiul Pașcani, Jud. Iași

Operatorul S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, prestează următoarele activități aferente Serviciului de salubrizare, la nivelul Municipiului Pașcani.

  • Activitatea de  de întreținere a curățeniei pe străzi și trotuare, golirea coșurilor, măturat manual străzi și trotuare cu asfalt, încarcarea și transportul deșeurilor stradale;
  • Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
  • Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ.

 

Sesizări și informații : telefon  - 0743031031

Email: office@clpecoserv.ro

Persoană de contact : Ursu Leonard

 

 

Close Search Window