Data Titlu Document
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic ,, Miron Costin “ Pascani , a terenului si cladirilor in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit nr.3 Pascani si Gradinit
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani pentru anul 2012
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic ,, Mihai Busuioc “ Pascani , a spatiului in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Normal nr.6 Pascani, aflat in propriet
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind constituirea comisiei de negociere in vederea stabilirii pretului de achizitie pentru constructie Palatul Cantacuzino si terenul aferent in suprafata de 6920 mp, situat in municipiul Pascani, Aleea Parcului, nr. 7, jud. Iasi
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind schimbarea denumirii Spitalului Municipal Paşcani în Spital Municipal de Urgenţă Paşcani
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind desemnarea unui cabinet de avocatura care sa reprezinte interesele Municipiului Pascani in Dosarul nr. 15172/99/2011 cu S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani, inregistrat pe rolul Tribunalului Iasi
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2012 pentru Clubul Sportiv municipal Paşcani
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Lunca Pascani , a terenului si cladirilor in care isi desfasoara activitatea Scala cu clasele I-VIII Blagesti Pascani , aflate in proprie
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al Liceului Economic ,, Nicolae Iorga “ Pascani , a terenului si cladirilor in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit nr.2 Pascani, aflate
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani pentru anul 2012
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Pascani nr. 85 din 10.09.2005, privind constituirea Comisiei locale de analiza a solicitarilor de locuinte sociale din municipiul Pascani, judetul Ia
23.10.2012 Proiect de HOTARARE privind transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie al Scolii ,, Iordache Cantacuzino” Pascani , a terenurilor si a cladirilor in care isi desfasoara activitatea Gradinita cu Program Prelungit nr.1 Pascani si Gradinit
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura ” Mihail Sadoveanu “ Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea destinatiei unor spatii si completarea listei spatiilor din incinta Casei Municipale de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pascani, precum si a activitatilor desfasurate, in vederea inchirierii acestora
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cresei Nr. 1 Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind delegarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind constituirea, alimentarea, si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Administratia Pietelor Pascani pe anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de activităţi al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani din anul 2012
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind indexarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de apa potabila si canalizare-epurare prestate de S.C. PREST SERV APA S.A. Pascani
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea locuintei sociale nr.8 situata in blocul BO1, str. Gradinitei, nr.20, municipiul Pascani, judetul Iasi
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea spatiilor situate in imobilul din str. Stefan cel Mare, nr.7, proprietate publica a municipiului Pascani, catre Partidul Conservator - Filiala Municipala Pascani
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea terenului in suprafata de 9 mp in perimetrul Scolii ,,I. Cantacuzino” Pascani in vederea amplasarii unui chiosc
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 119/2005 privind aprobarea proiectului Contractului de asocierea in participatiune intre Directia Apa Canal Pascani si S.C. Mold Carpati S.R.L. Cristesti
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea destinatiei terenului proprietate publica a municipiului Pascani, situat in intersectia strazii Crinilor cu strada Gradinitei, pentru amplasarea bustului, Academicianului Constantin Ciopraga
14.03.2012 PROIECT DE HOTARARE privind privind transmiterea in folosinta gratuita a spatiilor disponibile situate in imobilul din str. Stefan cel Mare, nr.7, proprietate publica a municipiului Pascani
27.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Intelegerii de cooperare dintre Municipiul Pascani din Romania si Orasul Ialoveni din Republica Moldova
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind completarea H.C.L. nr. 5 din 2007, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Paşcani, modificata si completata de H.C.L. nr. 177/2007, de HCL nr. 86/2008, de H.C.L. nr.
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind completarea HCL nr. 81/2008, privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani, modificata si completata
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 1.4. la H.C.L. nr. 31/11.03.2011 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a programului de investiţii cu finanţare din bugetul local şi a numărului de personal permanent şi temporar ş
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii al Municipiului Pascani pentru anul 2011
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pe anul 2011. Documentul poate fi studiat la sectiunea BUGET.
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea documentatiei Tehnico – Economice privind executia lucrarilor de reparatii strazi in municipiul Pascani , prin tehnologia de stropiri succesive executate mecanizat
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investitii ' Reabilitare str. Mihail Kogalniceanu' , ' Reabilitare str. Garii ' si ' Reabilitare str. Eugen Stamate' din municipiul Pascani
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind instrumentarea proiectului ' Modernizare drum comunal DC 127 Gastesti-Topile – Km 5+570-6+654 ' din municipiul Pascani , in vederea depunerii spre finantare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin P.N.D.I.
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. avand ca unic actionar Municipiul Pascani
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind initierea procedurii prin inaintarea catreGuvernul Romaniei a cererii de trecere a sectorului de drum national DN 28 A Km 20+100-22+550, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si
18.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne- linie de credit în valoare de 6.000.000 lei
01.04.2011 PROIECT DE HOTARARE privind reorganizarea Serviciului Politie Comunitara ca structura de politie localã si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Poliţie locala a municipiului Paşcani
23.02.2011 PROIECT DE HOTARARE privind initierea procedurii prin inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de trecere a sectorului de drum national DN 28 A Km 20+100-22+550, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si
28.10.2008 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierea prin licitatie, procedura de negociere directa purtata individual cu ofertantii, a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara Pascani, str Ceferistilor nr 4, Tronsonul 2 A,B,C
24.10.2008 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea amplasamentului pentru realizarea investitiei cantina sociala
24.09.2008 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea parteneriatului cu Federatia Romana de Rugby, Grup Scolar Unirea si Clubul Sportiv Scolar Unirea Pascani
Proiectele care au fost dezbatute sau urmeaza a fi dezbatute le puteti gasi la Sedinte, la data la care au fost dezbatute sau urmeaza a fi dezbatute.


 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window