Primul eveniment major care a contribuit la creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a oraşului a fost construirea de către localnici a Clubului „Unirea” cu sală pentru concerte, teatru şi mai apoi cinematograf, în 1873. În cadrul aceluiaşi club s-a înfiinţat şi o sală de lectură la finele anului 1896. Tot în 1873 s-a construit şi o „Sala de Tir”, în care se exersa tragerile, erau două popicării şi un teren de tenis. Tot aici se jucau piese de teatru în limbile polonă, germană şi română. Această sala, din păcate, a fost distrusă în timpul bombardamentelor din 1944.

Un alt loc în Paşcanii sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în care localnicii se puteau întâlni pentru a-şi petrece timpul în compania teatrului şi  a muzicii, pentru a asculta conferinţe sau pentru a împrumuta cărţi de la sala de lectură, a fost Clubul „Unirea” C.F.R..

În anul 1950, s-a înfiinţat Biblioteca orăşenească, funcţionând iniţial în localul Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu”; dispunea atunci de 3.500 volume. Din 1960 e instalată într-un local propriu, cu dotări specifice unei biblioteci publice. În prezent numără 110 mii volume şi îi trec anual pragul 40 de mii  de cititori.

Primul cinematograf din Paşcani a fost inaugurat „în deal”, proprietar fiind Gh. Cristea; ulterior, tot în parte de sus a oraşului, funcţiona „Cinematograful Stern”. La Clubul „Unirea” se succedau proiecţii cu săli pline în toate cele şapte zile ale săptămânii. Până în anul 1992 au fost proiectate filme, câte 2 – 3 săptămânal, în satele din apropiere. Din anul 1992 la Clubul „Unirea” s-a întrerupt activitatea cinematografică. A rămas cinematograful de la Casa de Cultură, care, din 1996 a programat filme doar sâmbăta şi duminica. În prezent la Paşcani nu mai funcţionează nici un cinematograf.

La Paşcani, Casa de Cultură a luat fiinţă în anul 1949. La început a funcţionat într-o încăpere improvizată din parcul oraşului, apoi într-un spaţiu de lângă vechea poştă; activităţile se rezumau la momente de divertisment, la improvizaţii, condiţiile materiale fiind precare. Actuala clădire a Casei de Cultură a fost inaugurată în anul 1960, când Ministerul de resort a aprobat, în cadrul unui proiect de construcţie cu caracter naţional, construcţia a patru astfel de edificii. În afara celui de la Paşcani, găsim acelaşi tip de Casă de Cultură în oraşele Predeal, Târnăveni şi Lugoj. Activitatea Casei de Cultură Municipale „M. Sadoveanu” este susţinută prin cercuri culturale, cursuri, precum şi prin Ansamblul folcloric „Rapsozii Siretului”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Rudi Nesvadba”, Trupa de dans de societate „Dream Dance”. Casa de Cultură are colaborări cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, Teatrul „George Bacovia” Bacău, Filarmonica din Botoşani şi Filarmonica din Iaşi şi cu Muzeul Literaturii Române din Iaşi.

Muzeul Municipal Paşcani a fost înfiinţat în decembrie 1997 şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei de Cultură „M. Sadoveanu” şi Palatului Copiilor „Iordache Cantacuzino”. Muzeul deţine un număr de 375 exponate şi este organizat în trei secţii: istorie, etnografie şi religie. Încă de la începutul anului 1998, Muzeul Municipal Paşcani s-a aflat în strânsă colaborare cu Complexul Muzeal Moldova Iaşi.

Close Search Window