MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru(OM) pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire Beneficiari: a) persoane fizice b) unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult Persoane fizice Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării, sistemelor clasice de încălzire: 1. instalarea de panouri solare; 2. instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat. Finanţarea se acordă după cum urmează: 1. până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare; 2. până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat. Persoane juridice In cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, energie eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz sau orice alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Obiectivul îl reprezintă creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile. Indicatorul de performanţă a programulului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziţionate prin program. Sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului unităţile administrative -teritoriale, instituţiile publice sau unităţile de cult. Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice sau unităţile de cult pot depune proiecte de finanţare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor. Cuantumul finanţării pentru instituţiile publice nu poate depăşi valoarea de 2.000.000 lei. Cuantumul finanţării pentru unităţile de cult nu poate depăşi valoarea de 500.000 lei. Mai multe detalii se regăsesc accesând link-ul :
http://www.afm.ro/casa verde.php
Contact Primaria Paşcanii        Mail:
office@primariapascani.ro Tel: 0232.766.259  
Descarca document

 
Close Search Window