COMISII SPECIALITATE CONSILIUL LOCAL PASCANI IANUARIE 2016


- COMISIA ECONOMICA: JOI 14 IANUARIE ORA 11,00


- COMISIA JURIDICA: JOI 14 IANUARIE ORA 13,00

Close Search Window