JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI

ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune spre dezbatere publica textul complet al
PROIECTULUI DE HOTARARE privind zonarea municipiului Paşcani in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, insotit de expunerea de motive nr. 21246/14.11.2016 a iniţiatorului proiectului de hotarare - Primarul municipiului Paşcani, de Raportul de specialitate nr. 21247/14.11.2016 întocmit de Serviciul Urbanism, proiect de hotarare ce urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Paşcani. Proiectul de hotarare a fost afişat la sediul propriu al Primăriei municipiului Paşcani din strada Ştefan cel Mare nr. 16 şi publicat in data de 14.11.2016, conform Procesului verbal nr. 21272/14.11.2016.

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei municipiului Paşcani - Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere si Relaţii cu Societatea Civila, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro, pana pe data de 29.11.2016.


PRIMAR,


Ing. Dumitru Pantazi


Citeste anunt


Descarca proiect 
Close Search Window