JUDETUL IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI  

ANUNT

  In conformitate cu prevederile art. 39 alin (3), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Pascani propune spre dezbatere publica
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ALE MUNICIPIULUI PASCANI PENTRU ANUL 2016.
            Proiectul de buget este insotit de expunerea de motive nr. 137 din data 05.01.2016, a initiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate intocmit de Directia economica, Serviciul Taxe si Impozite Locale si Compartimentul Juridic si Contencios , inregistrat sub nr. 138 din data 05.01.2016. Proiectul de buget a fost afisat la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din Str. Stefan cel Mare nr. 16, in data de 05.01.2016 conform Procesului verbal de afisare nr.150/05.01.2016 si publicat in data de 05.01.2016 pe site-ul Primariei Municipiului Pascani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociatii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primariei Municipiului Pascani – Registratura, persoana de contact – inspector Puiu Mihaela, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail:
office@primariapascani.ro pana la data de 20.01.2016.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI
Descarca Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 2016 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window