JUDETUL
IASI
PRIMARIA
MUNICIPIULUI PASCANI  

ANUNT
  In conformitate cu prevederile art. 39 alin (3), din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Pascani propune spre dezbatere publica PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ALE MUNICIPIULUI PASCANI PENTRU ANUL 2015. Proiectul de buget este insotit de expunerea de motive nr. 934 din data 15.01.2015, a initiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate intocmit de Direcţia economica si Serviciul Taxe si Impozite Locale inregistrat sub nr. 935 din data 15.01.2015 . Proiectul de buget a fost afisat la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din Str.Stefan cel Mare nr. 16, in data de 15.01.2015 conform Procesului verbal de afisare nr. 946 din data 15.01.2015 si publicat in data de 15.01.2015 pe site-ul Primăriei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociatii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normative, la sediul primariei Municipiului Pascani - Registratura, persoana de contact - consilier primar-Menegon Cristian Dumitru, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail:
office@primariapascani.ro pana la data de 30.01.2015.    

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI


 ING. DUMITRU PANTAZI

Descarca document

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window