ANUNT


 
Incepand cu data 01.03.2016 se constituie
LISTA DE ASTEPTARE
pentru  transportatorii
                                     autorizati in regim taxi de pe raza Municipiului Pascani                              
 
                                 Constituirea acestei liste are loc in urmatoarele conditii.
 
---
I
n cazul stabilirii numărului sau disponibilizării unor autorizaţii taxi în transportul de persoane în regim de taxi ori în cazul în care numărul acestora se majorează prin hotărâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se declanşează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatorii autorizaţi înscrişi în listele de aştep
tare
.
---  
In lista de asteptare se poate inscrie orice transportator autorizat, data limita fiind data la care expira perioada de inscriere pentru procedura de atribuire.
---  
I
ndiferent de ordinea de pe lista de aşteptare, toţi cei înscrişi au drepturi egale în ceea ce priveşte prioritatea
.
P
rioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizaţi neînscrişi în listele de aşteptare
.
---
 P
rin prioritatea acordată transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare li se asigură numai acestora dreptul de a participa în primă
faza
procedur
ala
de atribuire a autorizaţiilor taxi respective
.                
 

                        COMPARTIMENT MONITORIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL


 


                                                                             ING. TURCU EUGEN             

Citeste anunt                                          

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window