ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod  705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 16.05.2016, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile – pozițiile 13, 51, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și poziția 52, situată în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:
 
  1.  Terenurile disponibile – pozițiile 13, 51, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și poziția 52, situată în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentate în Anexa nr. 3 la HCL nr. 32/08.02.2016.
 
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și contracte - Camera 31.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 19.04.2016 – 10.05.2016, ora 16.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenurilor disponibile – pozițiile 13, 51, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și poziția 52, situată în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 09.05.2016, ora 16.00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 11.05.2016, ora 12.00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură.
Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile disponibile – pozițiile 13, 51, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și poziția 52, situată în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8 este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 16.05.2016, ora 12.00, la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 15.04.2016.
Close Search Window