JUDETUL  IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
 

ANUNT


 


 


Primaria municipiului Pascani, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, propune:
 
Organizarea dezbaterii publice privind proiectul de act normativ :
 1. PROIECT DE HOTARARE privind instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice in Unitatea administrativ-teritoriala - Municipul Pascani
Initiatorul proiectului de hotarare-Primarul municipiului Pascani

                                      
           
Dezbaterea publica va avea loc in data de 12.01.2015, ora 14:00, in Sala multifunctionala din cadrul Primariei Municipiului Pascani. Proiectul de hotarare insotit de anexele aferente au fost afisate pe site-ul institutiei:
www.primariapascani.ro   si la sediul Primariei Municipiului Pascani, din  str. Stefan cel Mare nr.16  in data de 31.05.2013. Precizam totodata ca recomandarile pe marginea proiectului de hotarare s-au  primit la sediul Primariei Municipiului Pascani – Ghiseul Unic sau Compartimentul Juridic si contencios, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail:office@primariapascani.ro, pana  pe  data de
14.06.2013. La sedinta publica ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Pascani pentru dezbaterea publica a proiectelor de acte normative sunt invitati sa participe in limita locurilor disponibile din sala multifunctionala a primariei toti cei interesati:cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale,  reprezentanti ai institutiilor publice interesate. Persoanele interesate se pot inscrie in vederea luarii cuvantului in cadrul sedintei la sediul Primariei Municipiului Pascani –Ghiseu Unic, persoana de contact Puiu Mihaela,  telefon : 0232 762300, int.157. In vederea confirmarii participarii la sedinta publica, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact. Pentru detalii va rugam sa consultati documentele atasate: -invitatie dezbatere publica; -proiectul de hotarare supus dezbaterii publice; -agenda sesiunii de dezbatere.
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI


Anunt dezbatere publica12.01.2015


Invitatie dezbatere publica 12.01.2015


Agenda dezbaterii


PROIECT DE HOTARARE privind instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice in Unitatea administrativ-teritoriala - Municipul Pascani 
Close Search Window