Descarca documentJUDETUL IASI


MUNICIPIUL PASCANI


 
                                                    A N U N Ţ   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre   dezbatere  publica   textul complet al 
Proiect de HOTARARE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Pascani pentru perioada 2014 – 2020
,  
 insotita de expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarare, Primarul municipiului Pascani nr. 22605/12.12.2014 si de Raportul de specialitate nr. 22606/12.12.2014, intocmit de Directia economica, Compartimentul  Programe europene  si atragere de fonduri structurale  si Compartimentul Juridic si contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost  publicat in data de 22.12.2014 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Presa,  sau la Compartimentul programe europene si atragere de fonduri structurale din str. Stefan cel Mare nr. 16, respectiv   in format electronic pe adresele  de e-mail : integrare@primariapascani.ro sau office@primariapascani.ro, pana pe data de 12.01.2015.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

Descarca document 
Close Search Window