JUDEŢUL IASI MUNICIPIUL PAŞCANI

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune spre dezbatere publica textul complet al Regulamentelor privind: 1. Funcţionarea Cimitirelor adminsitrate de Consiliul Local al Municipiului Paşcani; 2. Activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor care nu şi-au achitat taxa de parcare sau a vehiculelor/autovehiculelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reşedinţă; 3. Organizarea şi funcţionarea sistemului de parcare cu plată în municipiul Paşcani; 4. Organizarea, exploatarea şi atribuirea locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Paşcani; 5. Organizare si funcţionare a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a Ştrandului Municipal Paşcani Regulamente ce urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Paşcani. Regulamentele au fost afişate la sediul propriu al Primăriei municipiului Paşcani din strada Ştefan cel Mare nr. 16 şi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro.. in data de 29.09.2016 conform Procesului verbal nr. /29.09.2016. Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei municipiului Paşcani - Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere si Relaţii cu Societatea Civila, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail
office@primariapascani.ro, pana pe data de 31.10.2016.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI


Ing. Dumitru PANTAZICiteste anunt


Regulament privind functionarea cimitirelor administrate de Consiliul Local al Municipiului Pascani


REGULAMENT privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor care nu și-au achitat taxa de parcare sau a vehiculelor/autovehiculelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reşedinţă


REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea sistemului de parcare cu plată în municipiul Paşcani


REGULAMENT privind organizarea, exploatarea și atribuirea locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Pașcani


REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a strandului municipal Pascani
 
Close Search Window