JUDEȚUL  IAȘI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI
 

ANUNȚ


 
Primăria municipiului Pașcani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare propune:
Organizarea dezbaterii publice privind:
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PENTRU ANUL 2017
Dezbaterea publică va avea loc în data de 20.03.2017, ora 13:00, în Sala de seminarii din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani. Proiectul de buget însotit de anexele aferente au fost afișate pe site-ul instituției:
www.primariapascani.ro   si la sediul Primăriei Municipiului Pașcani, din  str. Ștefan cel Mare nr.16  in data de
02.03.2017. Precizăm totodată ca recomandările pe marginea proiectului de buget se primesc la sediul Primariei Municipiului Pașcani – Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail:office@primariapascani.ro, până  pe  data de
17.03.2017. La ședința publică ce va avea loc la sediul Primariei Municipiului Pașcani pentru dezbaterea publică a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții ale municipiului Pascani pentru anul 2017 sunt invitați să participe în limita locurilor disponibile din sala multifuncțională a primăriei toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale,  reprezentanți ai instituțiilor publice interesate. Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul sedinței la sediul Primăriei Municipiului Pașcani – Ghișeu Unic, persoana de contact Puiu Mihaela,  telefon: 0232 762300, int.157. În vederea confirmării participării la sedința publică, persoanele interesate se pot adresa persoanei de contact. Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele atașate: - invitație dezbatere publică; - proiectul de buget supus dezbaterii publice; - agenda sesiunii de dezbatere.
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI


ING. DUMITRU PANTAZI

Citeste anunt

Agenda sesiunii de dezbatere buget local 2017 - 20 martie

Invitatie de participare

Proiect de HOTARARE al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 
Close Search Window