JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aduce la cunoștința publică inițiativa primarului municipiului Pașcani, dl. Pantazi Dumitru, referitoare la elaborarea
Studiului de fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea ștrandului din Municipiul Pașcani. Textul complet al
Studiului de fundamentare privind delegarea gestiunii serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea ștrandului din Municipiul Pașcani este afișat la sediul Primăriei municipiului Pașcani, respectiv pe pagina web:
www.primariapascani.ro, începând cu data de 14.06.2017. Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conținând și numele, prenumele, domiciliul și numarul de telefon al semnatarului, se vor depune la sediul Primăriei municipiului Pașcani, Compartimentul de Informare, Consiliere și Relații cu societatea civilă sau la adresa de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de 26.06.2017.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

Citeste anunt Studiu fundamentare delegare administrare stand


 
Close Search Window