JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI  

A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publica   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTARARE   privind aprobarea Regulamentului privind activitatile de ridicare, transport, depozitare si eliberare sau valorificare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Pascani, insotit de expunerea de motive nr. 194/28.02.2017  a initiatorilor proiectului de hotarare – consilierii locali PNL, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site in data de
 07.03.2017, conform Procesului verbal nr. 2076/07.03.2017. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Societatea Civila,   respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, pana pe data de
17.03.2017.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

   

                                                                                                                          Intocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt

Proiectul de hotarare

Expunerea de motive 
Close Search Window