JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI  

A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publica   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTARARE   privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Pascani pentru anul 2017, insotit de expunerea de motive nr. 20442/01.11.2016 a initiatorului proiectului de hotarare - Primarul municipiului Pascani, de Raportul de specialitate nr. 20443/01.11.2016 intocmit de Serviciul Taxe si Impozite locale,  proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16 şi publicat in data de
 01.11.2016, conform Procesului verbal nr. 20444/01.11.2016. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Societatea Civila,   respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, pana pe data de 20.11.2016.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

                                                                                                                                             Intocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

C iteste anunt

Proiectul de HOTARARE

Expun erea de motive

Raportul de specialitate 
Close Search Window