JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  , republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 216/30.10.2019, însoțit de referatul de aprobare nr. 1679/26.01.2021 al inițiatorului proiectului – primarul municipiului Pașcani și raportul de specialitate nr. 1680/26.01.2021 al Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport Public Local  și Compatimentului Juridic și Contencios, proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 216/30.10.2019, însoțit de referatul de aprobare nr. 1679/26.01.2021 al inițiatorului proiectului – primarul municipiului Pașcani și raportul de specialitate nr. 1680/26.01.2021 al Compartimentului Monitorizarea Serviciilor de Transport Public Local  și Compatimentului Juridic și Contencios au fost afișate la sediul propriu al Consiliului Local al municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site în data de 27.01.2021 conform Procesului verbal nr. 1749/27.01.2021.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 10.02.2021.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

PINTILIE MARIUS - NICOLAE

Intocmit,

Cons. Novac Ema - Roxana

 
Close Search Window