JUDETUL IASI
MUNICIPIUL  PASCANI  

ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PENTRU ANUL 2017.
            Proiectul de buget este însoțit de expunerea de motive nr.1722 din data 02.03.2017 a inițiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică - Serviciul Taxe și Impozite Locale înregistrat sub nr. 1723 din data 02.03.2017. Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16, în data de 02.03.2017 conform Procesului verbal de afișare nr. 1732 din data 02.03.2017 și publicat în data de 02.03.2017 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primăriei Municipiului Pașcani – Registratură,  respectiv în format electronic pe adresa de e-mail:
office@primariapascani.ro,  până la data de 17.03.2017.    

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI


Citeste anunt


Proiect Buget Venituri si Cheltuieli Pascani 2017 
Close Search Window